Friday, July 15, 2011

LA-ras

sudah tahu maka ingat,
sudah faham maka sampai,
letakkan ia kembali,
pabila berdiri itu maknanya dwi bilangnya kaki,

itu kanan dan ini kiri,

langkah memandu arah bersilang seni,
tiada lagi berjalan diatas sirat tali,
kau teguh dan kau perkasa menguasai petala 7 bhumi..
"Perjuangan" menyusun tangga untuk kembali..ber-Illahi.
7 petala mimpi dan impi,

bermula dari Ali.