Thursday, September 15, 2011

dodoi buat si buta

diamku adalah rahsia ku,
bilamana terhurai kata,
rahsia ku adalah milikmu..

 dan disaat dini hari,
beradumu.. doaku menaungi..
usulku, agar itu darimu tidaklah menyedari,
kerana dirimu saudari, benarlah rahsia bahagiku..

 adalah puncha dan alasan agar kau ketahui layaknya istimewai,

 benar! kau "Hantu" buat-ku,
yang jalma itu menakutkan-ku,
 kau bakar mahkota warasku,
dan kutip debu sukma mengembalikan miliku..

 disini .tidak aku makhluk puitis, namun aku berkalam buatmu.

 dan aku disalahkan usah.. kerna punyai rasa,
yang sudah dari itu pula ku agih buat Dunia yang hampir binasa,
maka izinkanlah buat sementara ini berada di dalam sa,
 benarkan aku dan kau berdwaya,
 dalam Alam Mimpi yang tiada batasnya..

 Isteri, aku tahu kau sudah hampir..walau ia adalah bayang semata.

 Alhamdulillahirabbilalamin sudah terkalam belaka.

 dodoilah aku hai manusyah yang nyata!

 kerna aku ada-lah yang buta. untuk memaknai Indah dari rupa yang kau semua khabarkan..