Tuesday, October 27, 2009

apa?

seorang fakir berfikir akan firatullah fasa akhir,
bilamana fajar dan falak mulai mungkir,
para fajir dan fajirah mula berfasad zahir..kepercayaan apa yang bakal terukir?