Saturday, July 24, 2010

buat yang diam.. akalnya ada

aku yang berkata..
belum tentunya melaksana setiap suku bicara,
yang tlah dituang-tuangkan berbalang-balangnya,

aku yang bersuara..
tidak tentulah mimbar ini mampu menegak setegak-tegaknya,
sementara aku jua gementar bilamana mengadap yang dimulia,

aku yang bercanda..
sungguh hiburan yang ku simpankan buat belaka,
berakhir pada jenaka-jenaka lama..maka benarlah bahagia itu milik Cinta,
Allah-lah selayaknya,

aku yang berbahasa..
semampu mana yang mungkin ku sepuhkan emas padanya..
sekilauan apa ku tatahkan padanya biar pintamu itu mutiara,
masih tumpaslah diatas amanat Muhammad..kerana Quran itulah dalil yang nyata,

ia-lah senjata,
yang meruntuhkan semula kesombonganku..
dan ia juga teman yang setia,
yang sentiasa memetul-mentulkan kepala,
agar dikenalkan semua,
datang daripada yang ghaib kepada nyata,
maka begitulah rupanya yang dipuja,
bukan calang-calang orangnya..
dipilih tak dipinta..dipinta terus menerus meminta,

dengan itu bersyukurlah,
kau tak perlu berkata, bersuara, bercanda apalagi untuk berbahasa!,
hanyalah menanggung keamanan yang tlah digadaikan oleh moyangmu,
dan kalau aman itu nanti ada yang berlaku dengki,
maka usah kau khuatir lagi,
kebencian demi kebencian yang sedangku selami sepanjang-panjangnya perjalanan,
maka hadiahilah aku segelas maki,

buat yang diam..akalnya ada..
yang begitu setianya menelaah prakata-demi-prakata,

mohon ertikan sahaja.

dimana malumu?