Friday, June 3, 2011

nasib & nisbah #3

menjadi Hamba,
bersenantiasa-lah akan ia dalam Usaha,

menjadi Sahya,
bersegera kekal dengan me-Laksana,

dariantara nisbah serta nasib diajak bersama,
dengar-kan kata,

kerana tiada lagi yang terbaik itu..melain-akan ditentu oleh punca Kuasa,
berdiri pada sendiriNya,

kecuali pilihan ingkar itu sengaja,
menyangka "Aku yang Paling Berkuasa"..