Friday, June 3, 2011

nasib & nisbah

antara nasib dan nisbah,
martyapada,
kekurangan yang benar itu tiada,
karna karma Tuhan sudah-lah sempurna,
ia taat berada untuk ditimbang padha mizan-Nya,

kadarnya,
pemilih nasib dan nisbah,
membuat bual itu payah dikira,
pekanira bertanya padha soalan yang sedia-punya jawabnya,
Mengapa?

akhir diam dan sakit itu menjadi guru,
kenal sudah "Siapa",
dalang pemberat bahu neracha petala,

yang hanya "Kita",
yang sahaya pada hakikatnya,
penakut atau pemalu sepenuh masa,
untuk terima, bahwa kenyataan sebenar buatnya itu "hamba"..

itulah punca, "Mengapa, Susah Semua"