Thursday, April 8, 2010

kitab Prang Seni :#09

Berkurun lama,
naik turun ke sini kesana,
tiada dijulang pada yang menjelang,
yang dihembus subur benci tetaplah berakhir dikubur.

antara mati dan hidup.
hari trang dan redup,
kini melihat dengan gayat giat umat mati demi sendiri,
yang mereka rasai itulah yang abadi..

kemudian apa nasibnya kepada kehidupan saling memberi?,
sedang prang kita kini bukan letaknya pada besi atau keluli,

ayuh! kesini!...kita berprang seni.

Kitab Prang Seni. muka surat: #9
dipasaran 5 Mei 2010 ini.