Wednesday, April 7, 2010

sifir sir

Sungguh adil serta saksama,
Dari sifar jadi pertama..
Satu membilang berdua,
Bersahut-sahut mencetus yang ketiga,

Sementara ini bukanlah ilmu hisab..
Yang mengajarkanmu untuk mencongak semula,
Aku hanya berhajat kau sedar akan semua,
Hidup ada tolak-tambah-kali serta dibahagi..baharu sama rata,

Dibumi..bukan milikan peribadi,
Kenapa hasad dengki.. jadi mimpi yang diimpi?
Kalau semuanya buat sendiri,
Bagaimana rentaknya ingin diberhenti….mimpi yang serba ngeri ini?

satu bertemu satu menjadi satu melahir satu kembali kepada satu berakhir dalam bulatan sifar.
Sa belum sifar melingkar,
Dan disama dengan,
Kita dibilang.
Untuk bilang dan membilang agar jadi terbilang.
Dan sifir sir nya akan terus dijadikan hitungan…hingga ke akhir tiupan.