Saturday, January 9, 2010

monogami | poligami #1

kebahagiaan tidak berdiri dengan sendiri.
ia harus dibagi-bagi agar nikmat di kurnia tidak didustai,
kebahagiaan bermula saat tiga jadi saksi,
mustahil berdua dapat dibukti..
apabila Allah yang memberi.
siapa kata hidup itu BOLEH tanpa Poligami?
selamat datang tuan-puan, anda semua telah bahkan sedang ber-poligami.