Sunday, July 29, 2007

dal

Dal itu daya,
daya melaksana,
tuntutan HAK tuhan dari pengabdiNya,
Dal itu dada,
dada menyemai sejahtera,
tenteram nama disebut,disahut...dirasa,
bergema-gema,
Dal itu dalil,
dalil yang berdaya..menyemai aman didada,
dalil yang berupaya...mengubati penderitaan dijiwa,
dalil yang bermaya..menjawab kebingungan dikepala,
dalil yang bersedia...mempersembahkan kenyataan nyata,
dalil bagi berusaha untuk menyempurna,
diri,
kembali,
pada pemilik dan pencipta "Dal" itu sendiri..
130707